Biz hakda

about

Biz kim?

KONSIPT we IDEAS BILEN KOMPANI .A

Dizaýn
%

nei (1)

Xinzi ýagyşy 2004-nji ýylda esaslandyryldy, esasy kompaniýalara 1998-nji ýylda döredilen Çengdu Xinzi ýagyş aýakgaplary we 2004-nji ýylda döredilen Xinzi ýagyş eşikleri girýär.

24 ýyllyk ösüşden soň, Zenan eşikleriniň ösüşini, dizaýnyny, önümçiligini, satuwyny, hyzmatyny, importyny we eksportyny birleşdirýän häzirki zaman kärhana öwrüldi.

about (1)

+

Haryt

about (2)

+

Işçiler

about (3)

Ösüş

about (3)

+

Önümçilik çyzyklary

Biz näme edýäris?

Esasy önüm

1

2

r

Kompaniýa, dünýädäki aýal-gyzlar üçin bir gezeklik "Moda geýimi" hödürleýär, aýal-gyzlary has owadanlaşdyrýar, indi baglanmaz we özüne ynam we güýç gazanar.

Önümlere “High Heels”, “Boots”, “Sport eşikleri”, “Içki eşikler”, “Içki eşikler”, “Free Bras”, “Plus Size Bra & Brief”, käbirleri bolsa özbaşdak marka bilen degişlidir.

1 (5)

Chengdu Xinzi Rainagyş Geýimleri, Ltd.