Taryh

333
BANNER1-1

Ösüşimiz

 • Before that IN 1998
  Ondan öň 1998-nji ýylda
  “Xinzi Rain Apparel Co., LTD” 2004-nji ýylda döredildi.
 • Döredijisi: Tina Zhangan, Ol we adamsy Batyr Liang bilen 1998-nji ýylda garaşsyz aýakgap dizaýn markasyny döretdiler: Chengdu Xinzi Rain Shoes kompaniýasy, şondan soň aýal-gyzlaryň geýim dizaýnyny öwrenip başlady, öz gözleg we barlag toparyny döretdi. amatly we moda aýal-gyzlaryň eşiklerini nädip ýasamalydygyny öwrenmek.
 • “Xinzi Rain Apparel Co.Hytaýda moda dizaýny pudagynda uly üstünlik gazandylar.Özboluşly görüş we tikinçilik endikleri bilen özboluşly we garaşylmadyk dizaýnlar markany täze belentliklere çykardy.
 • Ösüş döwründe, Xinzi Rain, Wençuan ýer titremesine goldaw bermek, garyp sebitlerde çagalaryň bilim almagyna ideg etmek we goldamak üçin jemgyýetçilik jogapkärçiligini öz üstüne almaga batyrgaýlyk berýär.
 • 2016-njy ýyldan 2018-nji ýyla çenli bu söwda markasy dürli moda sanawlaryna girizildi we Moda hepdeliginiň resmi meýilnamasyna gatnaşdy.2019-njy ýylyň awgust aýynda bu marka Aziýada aýal-gyzlaryň geýýän iň täsirli markasy diýen ada eýe boldy.
 • Indi

  10
  27b4c812-68a1-4a0a-a9cf-0b919a26c8a7
  5d42cae4-f11b-456c-a1ce-0b1a55d6e14d
  dfsd

  “Xinzi Rain Apparel Co., LTD”ençeme ýyllap zenan brazalaryna ünsi jemledi, satuw topary we önümçilik topary bir ýerde, önümçilik tertibi, işleýşi,
  we effekt, suratlary ulanmak, wideo ýa-da onlaýn wideo söhbetdeşligi ýazyp, müşderilere ibermek, işewür hyzmatdaş partiýaňyzy özleşdirmek we partiýa sargytlaryny kabul etmek bilen has wagtynda bolup biler.