Custöriteleşdirilen

Her kimde dizaýn edilen içki eşik bar

hgfd

"Her kimde özboluşly içki eşiklere mynasypdygyna göz ýetirmek üçin her kimiň dizaýn edilen içki eşigi bar".

“Xinzi Rain” birnäçe ýyl bäri aýal-gyzlaryň bar we içki geýim önümlerine ünsi jemledi, bu ýerde hödürleýäris: lomaý aýal bra: goşmaça bra, bra bra, sport bra, sexy içki eşik, mayo, bökdençsiz bra, bu ýerde islendik amatly bras we jalbar edilip bilner.HMentionedokarda agzalan aýal-gyzlaryň brazalaryny hem edip bilersiňizýokardaky ýaly.

Kompaniýa, dünýädäki aýal-gyzlar üçin bir gezeklik "Moda geýimi" hödürleýär, aýal-gyzlary has owadanlaşdyrýar, indi baglanmaz we özüne ynam we güýç gazanar.

ico (1)

Hyzmat

OEM / ODM, mugt nusga, çalt eltip bermek, müşderilere bir gezeklik "Moda geýimi" üpjün etmek, müşderiniň ähli isleglerini kanagatlandyrmaga we müşderilerimiz bilen bilelikde ösmäge kömek etmek üçin

ico (2)

Dizaýn we ýasamak

Braslary basyň, Plus ululykdaky braslar, sport brazalary, bökdençsiz braslar, seksi içki eşikler, bize e-poçta ibermek, msgiňizi goýmak, whatsapp belgisini goşmak ýa-da bize jaň etmek üçin arkaýyn boluň!

ico (3)

Ösüş

Xinzi ýagyşy 2004-nji ýylda esaslandyryldy, esasy kompaniýalara 1998-nji ýylda döredilen Çengdu Xinzi ýagyş aýakgaplary we 2004-nji ýylda döredilen Xinzi ýagyş eşikleri girýär.

Saýlamak üçin dürli materiallar

1
12
11
13
14

Islendik dizaýn eskiz janly bolup biler

collection

Biz näme etdik

111
666
555
ssss
222
444
333
hznja

Bu nähili işleýär?Bu proses nähili?

Bu nähili işleýär?Bu proses nähili?Müşderilerimiziň käbiri bu soragy berer.Professional içki geýim öndürijisi hökmünde bu sorag gaty ýönekeý, sebäbi size diňe dizaýn taslamaňyzy ýa-da suratlaryňyzy hödürlemeli we hünärmenlerimiz nusga önümçiligini talaplaryňyza görä tamamlap bilerler.Tassyklanyňyzdan soň köpçülikleýin önüm öndürip bileris.