Sorag-jogap

Sorag-jogap

1

1.Haýsy zawod ýa-da söwda kompaniýasy?

Hawa, biz hünärmen aýal-gyzlaryň içki eşiklerini öndürýäris, Zawod Çengduda ýerleşýär

2

2. Zawodyňyzy barlap ýa-da baryp bilerinmi?

Hawa, zawodymyza ýa-da her hepde göni ýaýlymda ýa-da wideo jaňy bilen görmäge hoş geldiňiz.

3

3.MOQ?

Pes MOQ önümleri, jikme-jiklikleri ýa-da bahalary barada bize ýüz tutup bilersiňiz.

4

4. Maňa önümleriň katalogyny iberip bilersiňizmi?

Hawa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, iň täze gelenleri we gyzgyn satuwy iberip bileris.

5

5.Haýsy ölçeg diapazonyny berip bilersiňiz?

Customöriteleşdirilen goşmaça ölçegli içki eşikler bilen maslahatlaşmaga hoş geldiňiz.

6

6. Getirmegiň wagty näçe?

Gymmatly kagyzlar üçin 1-3 iş güni bolar, adaty zatlar barada aýdylanda bolsa, ähli jikme-jiklikler tassyklanandan soň 5-7 gün bolar.

7

7. ippingükleme adresime ibermek näçe wagt alýar?

Howa ekspressi, 5-7 iş güni, DHL, FedEx, UPS, TNT ...

8

8.Haýsy tölegi saýlap bileris?

Wiza, Master kartoçka, T / T, PAYPAL, APPLE_PAY, GOOGLE_PAY, GC_REAL_TIME_BANK_TRANSFER West Union .......

9

9.Gaýtmak we alyş-çalyş hyzmatyny berýärsiňizmi?

Hawa, harytlary alanyňyzdan soň haýsydyr bir hil meselesi bar bolsa, çalşygyny ibereris;
ýük daşamakda adam sebäpleri sebäpli posylkalar ýitirilen ýa-da zaýalanan bolsa.