Zawodyň giriş

Birnäçe ýyl ozal 2004-nji ýylda

1 (3)
1 (2)
1 (1)

2004-nji ýylda esaslandyrylan Xinzi Rain Apparel Co., LTDEsaslandyryjy, kompaniýanyň meýilnamalaşdyrylyşyna esaslanyp, içerki 30-a golaý welaýaty we häkimligi öz içine alýan ýüzlerçe marka dükanlaryny, dükanlaryny, şahamçalaryny we agentliklerini döretdi.Esasan Bra we gysga toplumlar, içki eşikler, sport eşikleri we goşmaça ölçegli bra we balak.

Häzir

2 (2)
2 (1)
2 (2)
2 (1)
2 (5)
2 (3)
2 (4)

Zawod 8000 inedördül metr meýdany, 20-den gowrak önümçilik liniýasyny,

we Guangdongda şahamçalar gurmak, Ösüş, Dizaýn, Önümçilik, Satyşlary toparyň biri hökmünde düzüň

kompaniýasy.Marka süýüminde pagta, ýüpek we atlas we deri üçin amatly materiallary takyk ulanmak,

birek-biregi tanamak üçin döredijilik ýylylygy, iňňe we ýüplükdäki ýürek bolsun.