Lýuks marka dizaýnerleri, lomaý lomaý lomaý köýnek, iki bölek köýnek

Gysga düşündiriş:

Lýuks marka dizaýnerleri, lomaý lomaý lomaý köýnek, iki bölek köýnek

Ölçegi: S-XL-den, özleşdirmek kabul ederliklidir
marka dizaýnerleri: “Versace” mayo, erkek şortik, erkek kenar geýimi

aksiýa: aksiýadaky mayo

GÖRNÜŞ: aksiýalar derrew iberilýär

Bölüm lomaý bahasy we töleýjiler: Gözlegiňizi bize iberiň we hyzmat üçin onlaýn


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu mayo geýimleri bar, Has köp lomaý baha we gümrük hyzmaty üçin, haýyşyňyzy bize iberip, whats programma belgiňizi bize goýup bilersiňiz.

Qualityokary hilli, çalt eltip bermek, lomaý arzan bahadan, ygtybarly söwda, haýyşnamaňyzy bize ibermek üçin arkaýyn boluň, whatsapp belgiňizi goýuň.

Üns beriň: Xinzi Rainagyş, içki eşikde OEM / ODM aýal eşikdir.Biz zawod, köp satýarys, zawodyň göni satuw bahasyndan lomaý satýarys, HYZMATÇYLYK kabul edilýär we garşylanýar.

Lomaý nyrh we Moq üçin, Pls soragyňyzy bize iberip bilersiňiz, Bizde onlaýn hyzmat bar we ýakyn wagtda habarlaşarys.

Lýuks marka lýuks marka desingers mayo, Gucci / Dior / Fendi / Versace / Chanel / Burberry ....

Işiňiz üçin, onlaýn dükanyňyz ýa-da awtonom dükanyňyz üçin 3-5 MESELE sargyt goýmak isleseňiz, biz dogry öndüriji, haýyşyňyzy iberip, bize ýüz tutuň!

V-3 (2)

Önümler iňňe, eltiş tizligi barada aýratyn, köp marka saýlap biler.Olar erkekler we aýallar üçin, şeýle hem kostýumlar üçin elýeterlidir.Suw köýneklerinden başga-da, hatda sumkalar, marka äýnekleri, marka eşikleri, marka geýýänler, aýal-gyzlaryň aýakgaplary, marka önümleri bar.Hemme zat. Hawa, gaty gowy hilli.

V-3 (6)
https://www.xinzirain.com/swiming-suit/

HYZMATDAŞ HYZMAT

Hususy hyzmatlar we çözgütler.

 • 内衣定制展示1000
 • OEM we ODM HYZMATY

  “XinziRain” aýal-gyzlaryň içki geýimlerine ünsi jemleýär: bra we gysga toplumlar, seksi içki eşikler, mayo we suwa düşülýän eşikler, sport bra we ýoga bra.

  Lomaý aýallar lingere, içki eşikleri özleşdirmek hyzmatyny hem hödürleýärler,

  Swimsuits: dizaýnerler bikini toplumy, seksi bikini, aýallar bikini, serfing bikini, aýallar suwa düşülýän eşikler

  OEM / ODM hyzmaty, mugt nusga, çalt eltip bermek, müşderilere bir gezeklik “Moda geýimi” bilen üpjün etmek üçin.Dizaýn etmek we ýasamak üçin, bize gözleg / e-poçta ibermek, msgiňizi goýmak, whatsapp belgisini goşmak ýa-da bize jaň etmek üçin arkaýyn boluň, hoş geldiňiz! • Öňki:
 • Indiki: