Lýuks lýuks marka köýnek geýimi täze dizaýn we gyzgyn satuw gyzyl Gucci Swimsuits 1 bölek we 2 bölek

Gysga düşündiriş:

Täze dizaýn we gyzgyn satuw gyzyl Gucci köýnekleri 1 bölekde we 2 bölek dizaýner Gucci suwa düşülýän kostýumlar

Gucci çap eşikleri, Gucci sözleri plýa beach eşikleri, lomaý bahasy we ýokary hilli!

Bu mayo önümleri aksiýada we elýeterli.
Material: poliester + pagta

ululygy: S -XXXL, Has giňişleýin maglumat üçin soraglaryňyzy bize iberiň

Hil: arkaýyn boluň, hiline berk gözegçilik edýäris, solmaýar, ajaýyp iňňe we sapak, owadan reňk
Eltip bermek: Sargytyň esasan howa arkaly iberilip bilinjekdigini tassyklandan üç-bäş gün soň, köpçülikleýin lomaý müşderiler hem deňiz ýa-da gury ýer transportyny saýlarlar
Töleg: Alibaba platformasynda, PayPal, TT-de tölegi kabul edýäris.Jikme-jiklikler üçin e-poçta ýa-da gözleg iberiň
MOQ: ippingük daşamagy goldaýar.Mysal hilini synap görmek isleseňiz, maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris!Poçta ýa-da gözleg iberiň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu önümler hakykatdanam gowy hilli?
Hawa, gaty gowy hilli.Şübhesiz.Elbetde dogry üpjün edijini saýlamaly.Gowy üpjün ediji zawod bolmaly, sebäbi size hil kepilligini berip biler.Hil meselesi bar bolsa zawod ýaşap biler öýdýärsiňizmi?Emma söwdagär bolsa, önümiň hiline gözegçilik edip bolmaz.Önümde näsazlyk ýüze çyksa, size çözgüt bermez, öwezini dolmaz.Biz ökde hünärli üpjün ediji, öz önümçilik liniýamyz bar, öz hil kepilligi bar, bize ynanyň.

Üns beriň: Xinzi Rainagyş, içki eşikde OEM / ODM aýal eşikdir.Biz zawod, köp satýarys, zawodyň göni satuw bahasyndan lomaý satýarys, HYZMATÇYLYK kabul edilýär we garşylanýar.

Sag boluň, işiňiz üçin, onlaýn dükanyňyz ýa-da awtonom dükanyňyz üçin sargyt bermek isleseňiz, biz dogry öndüriji, haýyşyňyzy iberip, bize ýüz tutuň!

“XinziRain” aýal-gyzlaryň içki eşikleriniň lomaý we adaty görnüşlerine ünsi jemleýär: bra we gysga toplumlar, seksi içki eşikler, mayo we suwa düşülýän eşikler, sport bra we ýoga bra.
Lomaý aýallar, içki eşikleri özleşdirmek hyzmatyny hem edýärler.

Gözlegiňizi bize iberiň, Whatsapp ýa-da E-poçta bilen habarlaşarys, işiň aňsat we çalt bolmagyny üpjün edýäris!

https://www.xinzirain.com/swiming-suit/

HYZMATDAŞ HYZMAT

Hususy hyzmatlar we çözgütler.

 • 内衣定制展示1000
 • OEM we ODM HYZMATY

  “XinziRain” aýal-gyzlaryň içki geýimlerine ünsi jemleýär: bra we gysga toplumlar, seksi içki eşikler, mayo we suwa düşülýän eşikler, sport bra we ýoga bra.

  Lomaý aýallar lingere, içki eşikleri özleşdirmek hyzmatyny hem hödürleýärler,

  Swimsuits: dizaýnerler bikini toplumy, seksi bikini, aýallar bikini, serfing bikini, aýallar suwa düşülýän eşikler

  OEM / ODM hyzmaty, mugt nusga, çalt eltip bermek, müşderilere bir gezeklik “Moda geýimi” bilen üpjün etmek üçin.Dizaýn etmek we ýasamak üçin, bize gözleg / e-poçta ibermek, msgiňizi goýmak, whatsapp belgisini goşmak ýa-da bize jaň etmek üçin arkaýyn boluň, hoş geldiňiz! • Öňki:
 • Indiki: