Lýuks lýuks dizaýnerler köýnekli “Versace Greca” neon-çap edilen bir bölek mayo

Gysga düşündiriş:

Lýuks lýuks dizaýnerler köýnekli “Versace Greca” neon-çap edilen bir bölek mayo

Ölçegi: S-XL-den, özleşdirmek kabul ederliklidir
marka dizaýnerleri: “Versace” mayo, erkek şortik, erkek kenar geýimi

aksiýa: aksiýadaky mayo

GÖRNÜŞ: aksiýalar derrew iberilýär

Bölüm lomaý bahasy we töleýjiler: Gözlegiňizi bize iberiň we hyzmat üçin onlaýn


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Versace” -iň “Greca neon-print” köýnekçesi, açyk arka we beýik aýaklary bilen belligiň gol siluetinde kesilýär.Şeýle hem, markalaryň “Greca” golunyň täze gaýtalanmagy bilen jikme-jik görkezilýär;Bu möwsüm üçin täze.

Lýuks marka lýuks marka desingers mayo, Gucci / Dior / Fendi / Versace / Chanel / Burberry ....

Qualityokary hilli, çalt eltip bermek, lomaý arzan bahadan, ygtybarly söwda, haýyşnamaňyzy bize ibermek üçin arkaýyn boluň, whatsapp belgiňizi goýuň.

Üns beriň: Xinzi Rainagyş, içki eşikde OEM / ODM aýal eşikdir.Biz zawod, köp satýarys, zawodyň göni satuw bahasyndan lomaý satýarys, HYZMATÇYLYK kabul edilýär we garşylanýar.

Işiňiz üçin, onlaýn dükanyňyz ýa-da awtonom dükanyňyz üçin 3-5 MESELE sargyt goýmak isleseňiz, biz dogry öndüriji, haýyşyňyzy iberip, bize ýüz tutuň!

v-6 (9)

“XinziRain” aýal-gyzlaryň içki eşikleriniň lomaý we adaty görnüşlerine ünsi jemleýär: bra we gysga toplumlar, seksi içki eşikler, mayo we suwa düşülýän eşikler, sport bra we ýoga bra.
Lomaý aýallar, içki eşikleri özleşdirmek hyzmatyny hem edýärler.

Gözlegiňizi bize iberiň, Whatsapp ýa-da E-poçta bilen habarlaşarys, işiň aňsat we çalt bolmagyny üpjün edýäris!

https://www.xinzirain.com/swiming-suit/

HYZMATDAŞ HYZMAT

Hususy hyzmatlar we çözgütler.

 • 内衣定制展示1000
 • OEM we ODM HYZMATY

  “XinziRain” aýal-gyzlaryň içki geýimlerine ünsi jemleýär: bra we gysga toplumlar, seksi içki eşikler, mayo we suwa düşülýän eşikler, sport bra we ýoga bra.

  Lomaý aýallar lingere, içki eşikleri özleşdirmek hyzmatyny hem hödürleýärler,

  Swimsuits: dizaýnerler bikini toplumy, seksi bikini, aýallar bikini, serfing bikini, aýallar suwa düşülýän eşikler

  OEM / ODM hyzmaty, mugt nusga, çalt eltip bermek, müşderilere bir gezeklik “Moda geýimi” bilen üpjün etmek üçin.Dizaýn etmek we ýasamak üçin, bize gözleg / e-poçta ibermek, msgiňizi goýmak, whatsapp belgisini goşmak ýa-da bize jaň etmek üçin arkaýyn boluň, hoş geldiňiz! • Öňki:
 • Indiki: