Täze dizaýn Chanel 1 bölegi lomaý satuw

Gysga düşündiriş:

“Chanel 1” mayo lomaý satuwy, täze dizaýnerler mayo lomaý satuw

Bu mayo önümleri aksiýada we elýeterli.
Material: poliester + pagta

ululygy: S -XXXL, Has giňişleýin maglumat üçin soraglaryňyzy bize iberiň

Hil: arkaýyn boluň, hiline berk gözegçilik edýäris, solmaýar, ajaýyp iňňe we sapak, owadan reňk
Eltip bermek: Sargydyň esasan howa arkaly iberilip bilinjekdigini tassyklandan üç-bäş gün soň, köpçülikleýin lomaý müşderiler hem deňiz ýa-da gury ýer transportyny saýlarlar
Töleg: Alibaba platformasynda, PayPal, TT-de tölegi kabul edýäris.Jikme-jiklikler üçin e-poçta ýa-da gözleg iberiň
MOQ: ippingük daşamagy goldaýar.Mysal hilini synap görmek isleseňiz, maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris!Poçta ýa-da gözleg iberiň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üns beriň: Xinzi Rainagyş, içki eşikde OEM / ODM aýal eşikdir.Biz zawod, köp satýarys, zawodyň göni satuw bahasyndan lomaý satýarys, HYZMATÇYLYK kabul edilýär we garşylanýar.

Işiňiz üçin, onlaýn dükanyňyz ýa-da awtonom dükanyňyz üçin 3-5 MESELE sargyt goýmak isleseňiz, biz dogry öndüriji, haýyşyňyzy iberip, bize ýüz tutuň!

Halkara dünýäsinde köp adam bu önümleri gözlänlerinde nädip tapmalydygyny bilenok.Bu ýerde gözlemek üçin Dizaýnerleri ýa-da marka Dizaýnerini ulanyp bilersiňiz.Hemmelere mälim bolan käbir sebäplere görä gözleg diňe şuňa meňzeş bolup biler.Aşakda habarlaşmak üçin maglumatlarymyz bar.
Soň bolsa, bu marka önüminiň hili meselesi üçin, ine, size ýönekeý tanyşlyk bermek isleýärin, bu önümler, biziň pikirimizçe, şol bir markanyň hil önümleri meňzeşdi, hatda iş gaty ýakyn, sebäbi hil gowy, açyk reňk düşnükli, solmaýar, kiçelmeýär, rahat geýinýär, köp adam halaýar.

chnel2 (2)
gUCCI1 (4)

Biziň kompaniýamyz esasan aýal-gyzlaryň içki eşik önümleri bilen meşgullanýar, tomus ýakynlaşýar, işiňiz tomus bazarynda gyssagly suwa düşülýän eşigi taýýarlamaly.
Sargytlary, mayo kostýumlaryny özleşdirmek, mayo lomaý satuwy, dünýä belli marka swimsuit lomaý satuwy,

https://www.xinzirain.com/swiming-suit/

HYZMATDAŞ HYZMAT

Hususy hyzmatlar we çözgütler.

 • 内衣定制展示1000
 • OEM we ODM HYZMATY

  “XinziRain” aýal-gyzlaryň içki geýimlerine ünsi jemleýär: bra we gysga toplumlar, seksi içki eşikler, mayo we suwa düşülýän eşikler, sport bra we ýoga bra.

  Lomaý aýallar lingere, içki eşikleri özleşdirmek hyzmatyny hem hödürleýärler,

  Swimsuits: dizaýnerler bikini toplumy, seksi bikini, aýallar bikini, serfing bikini, aýallar suwa düşülýän eşikler

  OEM / ODM hyzmaty, mugt nusga, çalt eltip bermek, müşderilere bir gezeklik “Moda geýimi” bilen üpjün etmek üçin.Dizaýn etmek we ýasamak üçin, bize gözleg / e-poçta ibermek, msgiňizi goýmak, whatsapp belgisini goşmak ýa-da bize jaň etmek üçin arkaýyn boluň, hoş geldiňiz! • Öňki:
 • Indiki: