2021 Gyzgyn satylýan harp sport pagta içki geýim toplumlary

Gysga düşündiriş:

2021 Gyzgyn satylýan harp sport pagta içki geýim toplumlary
Aýratynlyk :
Material:
95% Pagta / 5% Spandex
Tehnika:
Düz boýag
Aýratynlyk:
Anti-bakteriýa, anti-statik, dem alýan, dowamly, SÖICGI GURAMASY
Gelip çykan ýeri: Hytaý, Siçuan
Funksiýa: Sagdyn, amatly, dem alýan
Dizaýn: OEM ODM
Logotip: aýallar bra logo nyşany we spors bra logo adaty kabul edildi, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Professional Bra öndürmek Xinzi Rain size tejribeli bra brauzer hyzmatyny hödürleýär : Aýal-gyzlar üçin içki eşikler, aýallar bra lomaý, şeýle hem bra bölek satuwy, ýokary hilli içki eşikler.goşmaça ululykdaky bra, seksi içki eşikler, bökdençsiz içki eşikler, sport brauzeri, ýokaryk basmak, ýüzmek kostýumlaryna üns berýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Halter arkasyz gyzgyn seksi ýoga suplex ekin ýokarky gülgüne gyz sporty üznüksiz gyzgyn jyns aýal-gyzlaryň sport brauzeri

Lomaý satuw braslary we lomaý seksi eşikler

2021 Gyzgyn satylýan gyzlar, aýallar üçin sport pagta içki geýim geýimlerini ýazýarlar
Custörite aýal-gyzlar üçin bra, lomaý aýallar bra, şeýle hem bölekleýin aýal bra, biz ýokary hilli içki eşikler boýunça hyzmat edýäris. mayo.

BANNER1-1200
800sports

“XinziRain” bra dizaýnlary size iň gowy bras bilen üpjün etmegi maksat edinýär.
Her bir zenan türgen, oýun wagtynda rahat bolmak üçin ýörite sport brazalaryna mätäç.lomaý sport brazalarymyz gözegçilik üçin gysyşy ulanýarlar, içki gatlak bolsa sowuk we gurak bolmak üçin çygly poliester bilen örtülendir.Gaýyşlar hereket we laýyklyk erkinligini ýokarlandyrmak üçin döredildi.
2004-nji ýylda esaslandyrylan “Xinzi Rain Co., Ltd.” birnäçe ýyllap zenan brazalaryna ünsi jemledi we satuw topary we önümçilik topary bir ýerde, şeýlelik bilen önümçilik tertibi, işleýşi we täsiri suratlary ulanyp has wagtynda bolup biler, Wideo ýa-da onlaýn wideo söhbetdeşligini ýazga alyň we müşderileriň sargytlarynyň ýerine ýetirilişine wagtynda düşünip bilmekleri üçin müşderilere iberiň. Hünärmen Zenanlar Bra zawody Xinzi Rain size tejribeli bra hyzmatyny hödürleýär.

内衣定制素材logo

Köpçülikleýin bazar içki geýimini geýenlerinde aýal-gyzlaryň hemmesine göwrelilik meselesi degişlidir.Bu olaryň ýalňyşlygy däl.Tekstden daşarda öndüriji gowy hilli bras ýasasa-da, henizem bir mesele galdy - bedeniňiz üýtgeşik.Aýal-gyzlar üçin rahat braslar gaty möhümdir, sebäbi köplenç günüň dowamynda sizi gujaklaýar.“XinziRain” bra dizaýnlary bolsa size iň oňat brazalary hödürlemegi maksat edinýär.


HYZMATDAŞ HYZMAT

Hususy hyzmatlar we çözgütler.

 • 内衣定制展示1000
 • OEM we ODM HYZMATY

  “XinziRain” aýal-gyzlaryň içki geýimlerine ünsi jemleýär: bra we gysga toplumlar, seksi içki eşikler, mayo we suwa düşülýän eşikler, sport bra we ýoga bra.

  Lomaý aýallar lingere, içki eşikleri özleşdirmek hyzmatyny hem hödürleýärler,

  Swimsuits: dizaýnerler bikini toplumy, seksi bikini, aýallar bikini, serfing bikini, aýallar suwa düşülýän eşikler

  OEM / ODM hyzmaty, mugt nusga, çalt eltip bermek, müşderilere bir gezeklik “Moda geýimi” bilen üpjün etmek üçin.Dizaýn etmek we ýasamak üçin, bize gözleg / e-poçta ibermek, msgiňizi goýmak, whatsapp belgisini goşmak ýa-da bize jaň etmek üçin arkaýyn boluň, hoş geldiňiz! • Öňki:
 • Indiki: