Lomaý plýus ululygy Zenanlar sport iň ýokary görnüşi

Gysga düşündiriş:

Lomaý logotip Fitnes maşklary Düzülip bilinýän ýörite türgenleşik eşikleri goşmaça ululygy Aýal-gyzlar sport mekany
Aýratynlyk :
Dem alýan, SÖICGI GURMAK, Ter ýuwmak, ýeňil
Üpjünçilik görnüşi: Bir Stockadaky önümler
Material:
Spandex / Neýlon
Wagt:
Ogaoga ýaly sport.Ylgaýar.Tennis.Basketbol.Fotbol
Mata: Spandex + neýlon
Dizaýn: OEM ODM
Logotip: aýallar bra logo nyşany we spors bra logo adaty kabul edildi, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Professional Bra öndürmek Xinzi Rain size tejribeli bra brauzer hyzmatyny hödürleýär : Aýal-gyzlar üçin içki eşikler, aýallar bra lomaý, şeýle hem bra bölek satuwy, ýokary hilli içki eşikler.goşmaça ululykdaky bra, seksi içki eşikler, bökdençsiz içki eşikler, sport brauzeri, ýokaryk basmak, ýüzmek kostýumlaryna üns berýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

2021 Gyzgyn satylýan gyzlar, aýallar üçin sport pagta içki geýim geýimlerini ýazýarlar

Lomaý satuw braslary we lomaý seksi eşikler

Custörite aýal-gyzlar üçin bra, lomaý aýallar bra, şeýle hem bölekleýin aýal bra, biz ýokary hilli içki eşikler boýunça hyzmat edýäris. mayo.

BANNER1-1200
wholesale women bra

Köpçülikleýin bazar içki geýimini geýenlerinde aýal-gyzlaryň hemmesine göwrelilik meselesi degişlidir.Bu olaryň ýalňyşlygy däl.Tekstden daşarda öndüriji gowy hilli bras ýasasa-da, henizem bir mesele galdy - bedeniňiz üýtgeşik.Aýal-gyzlar üçin rahat braslar gaty möhümdir, sebäbi köplenç günüň dowamynda sizi gujaklaýar.“XinziRain” bra dizaýnlary bolsa size iň oňat brazalary hödürlemegi maksat edinýär.

her bir zenan türgen, oýun wagtynda rahat bolmak üçin ýörite sport brazalaryna mätäç.lomaý sport brazalarymyz gözegçilik üçin gysyşy ulanýarlar, içki gatlak bolsa sowuk we gurak bolmak üçin çygly poliester bilen örtülendir.Gaýyşlar hereket we laýyklyk erkinligini ýokarlandyrmak üçin döredildi.

内衣定制素材logo

2004-nji ýylda esaslandyrylan “Xinzi Rain Co., Ltd.” birnäçe ýyllap zenan brazalaryna ünsi jemledi we satuw topary we önümçilik topary bir ýerde, şeýlelik bilen önümçilik tertibi, işleýşi we täsiri suratlary ulanyp has wagtynda bolup biler, Wideo ýa-da onlaýn wideo söhbetdeşligini ýazga alyň we müşderileriň sargytlarynyň ýerine ýetirilişine wagtynda düşünip bilmekleri üçin müşderilere iberiň. Hünärmen Zenanlar Bra zawody Xinzi Rain size tejribeli bra hyzmatyny hödürleýär.


HYZMATDAŞ HYZMAT

Hususy hyzmatlar we çözgütler.

 • 内衣定制展示1000
 • OEM we ODM HYZMATY

  “XinziRain” aýal-gyzlaryň içki geýimlerine ünsi jemleýär: bra we gysga toplumlar, seksi içki eşikler, mayo we suwa düşülýän eşikler, sport bra we ýoga bra.

  Lomaý aýallar lingere, içki eşikleri özleşdirmek hyzmatyny hem hödürleýärler,

  Swimsuits: dizaýnerler bikini toplumy, seksi bikini, aýallar bikini, serfing bikini, aýallar suwa düşülýän eşikler

  OEM / ODM hyzmaty, mugt nusga, çalt eltip bermek, müşderilere bir gezeklik “Moda geýimi” bilen üpjün etmek üçin.Dizaýn etmek we ýasamak üçin, bize gözleg / e-poçta ibermek, msgiňizi goýmak, whatsapp belgisini goşmak ýa-da bize jaň etmek üçin arkaýyn boluň, hoş geldiňiz! • Öňki:
 • Indiki: