Qualityokary hilli simsiz kuboklar “Pad Yoga Sport Bra Top”

Gysga düşündiriş:

Qualityokary hilli aýal-gyzlaryň orta goldawy Haç arka sling gözelligi Arka simsiz aýyrylýan kuboklar Pad ogaoga Sport Bra Top
Aýratynlyk :
Material: 95% pagta / 5% spandex
Tehnika: Düz boýagly
Aýratynlygy: Bakteriýa garşy, statiklere garşy, dem alýan, dowamly, SÖICGI GURAMASY
Gelip çykan ýeri: Hytaý, Siçuan
Dizaýn: OEM ODM
Logotip: aýallar bra logo nyşany we sport bra logo nyşany adaty kabul edildi, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Professional Bra öndürmek Xinzi Rain size tejribeli bra brauzer hyzmatyny hödürleýär : Aýal-gyzlar üçin içki eşikler, aýallar bra lomaý, şeýle hem bra bölek satuwy, ýokary hilli içki eşikler.goşmaça ölçegli bra, seksi içki eşikler, bökdençsiz içki eşikler, sport brauzeri, ýokaryk basmak, ýüzmek kostýumlaryna üns berýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Halter arkasyz gyzgyn seksi ýoga suplex ekin ýokarky gülgüne gyz sporty üznüksiz gyzgyn jyns aýal-gyzlaryň sport brauzeri

Lomaý satuw braslary we lomaý seksi eşikler

Custörite aýal-gyzlar üçin bra, lomaý aýallar bra, şeýle hem bölekleýin aýal bra, biz ýokary hilli içki eşikler boýunça hyzmat edýäris. mayo.

BANNER1-1200
800sports

Önümçilik kuwwatymyz: “Xinzi Rain Co., Ltd.” birnäçe ýyl bäri zenan brazalaryna ünsi jemleýär we satuw topary we önümçilik topary suratlary ulanyp, önümçilik tertibi, işleýşi we täsiri has wagtynda bolup biler ýaly bir ýerde ýerleşýär. , Wideo ýa-da onlaýn wideo söhbetdeşligini ýazga alyň we müşderilere sargytlaryň gidişine wagtynda düşünip biler ýaly müşderilere iberiň.
Dizaýn ukybymyz: Aýal-gyzlaryň aşagyndaky hünärmen öndüriji.Güýçli dizaýn toparymyz we ösüş tehnologiýasyny nusga alýarys.ODM we ODM hyzmatlaryny berip bileris.Siziň talaplaryňyza görä ýöriteleşdirilen fitnes eşikleri bilen üpjün edip bileris.Müşderilerimize her aý ýa-da aýlawda täze önümleri maslahat bereris.

内衣定制素材logo

Köpçülikleýin bazar içki geýimini geýenlerinde aýal-gyzlaryň hemmesine göwrelilik meselesi degişlidir.Bu olaryň ýalňyşlygy däl.Tekstden daşarda öndüriji gowy hilli bras ýasasa-da, henizem bir mesele galdy - bedeniňiz üýtgeşik.Aýal-gyzlar üçin rahat braslar gaty möhümdir, sebäbi köplenç günüň dowamynda sizi gujaklaýar.“XinziRain” bra dizaýnlary bolsa size iň oňat brazalary hödürlemegi maksat edinýär.


HYZMATDAŞ HYZMAT

Hususy hyzmatlar we çözgütler.

 • 内衣定制展示1000
 • OEM we ODM HYZMATY

  “XinziRain” aýal-gyzlaryň içki geýimlerine ünsi jemleýär: bra we gysga toplumlar, seksi içki eşikler, mayo we suwa düşülýän eşikler, sport bra we ýoga bra.

  Lomaý aýallar lingere, içki eşikleri özleşdirmek hyzmatyny hem hödürleýärler,

  Swimsuits: dizaýnerler bikini toplumy, seksi bikini, aýallar bikini, serfing bikini, aýallar suwa düşülýän eşikler

  OEM / ODM hyzmaty, mugt nusga, çalt eltip bermek, müşderilere bir gezeklik “Moda geýimi” bilen üpjün etmek üçin.Dizaýn etmek we ýasamak üçin, bize gözleg / e-poçta ibermek, msgiňizi goýmak, whatsapp belgisini goşmak ýa-da bize jaň etmek üçin arkaýyn boluň, hoş geldiňiz!


 • Öňki:
 • Indiki: