Lomaý sport eşikleri, aýallar üçin fitnes ýoga ylgawy

Gysga düşündiriş:

Logoörite logotip Çalt gury we dem alýan sport eşikleri Aýallar üçin fitnes ýoga ylgawy
Aýratynlyk :
Dem alýan, SÖICGI GURMAK, Ter ýuwmak, ýeňil, ýokary çeýeligi
Üpjünçilik görnüşi: Bir Stockadaky önümler
Elýeterli mukdar: 10000
Material: Spandex / Nylon, Nylon + Spandex
Sport eşikleriniň görnüşi: ogaoga Bra
Ölçegi: SML-XL (2-4-6-8)
Dizaýn: OEM ODM
Logotip: aýallar bra logo nyşany we sport bra logo nyşany adaty kabul edildi, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Professional Bra öndürmek Xinzi Rain size tejribeli bra brauzer hyzmatyny hödürleýär : Aýal-gyzlar üçin içki eşikler, aýallar bra lomaý, şeýle hem bra bölek satuwy, ýokary hilli içki eşikler.goşmaça ululykdaky bra, seksi içki eşikler, bökdençsiz içki eşikler, sport brauzeri, ýokaryk basmak, suwa düşülýän eşiklere üns berýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Logoörite logotip Çalt gury we dem alýan sport eşikleri Aýallar üçin fitnes ýoga ylgawy

Lomaý satuw braslary we lomaý seksi eşikler

Custörite aýal-gyzlar üçin bra, lomaý aýallar bra, şeýle hem bölekleýin aýal bra, biz ýokary hilli içki eşikler boýunça hyzmat edýäris. mayo.

BANNER1-1200

Aýallaryň köpüsi özlerine laýyk gelýän bras geýmeýärler.“Xinzi Rain” lomaý zenan bras, sport bra, seksi içki geýim, bra ýasaýjy öndüriji hökmünde, braňyzy ýa-da içki eşigiňizi dizaýn edip bileris we janlandyryp bileris, ýa-da dizaýn dizaýnyňyzy bize iberip bilersiňiz, tassyklamanyňyz üçin bra görnüşini birmeňzeş edip bileris we öwgüden soň köpçülikleýin önümçilik.

Zenan bra satyjy hökmünde, bazaryňyzy islän dogry brazalar bilen üpjün edip bileris, bazar aýal-gyzlaryň brauzerini sazlap bileris, dizaýnyňyzy ýa-da suratyňyzy ibereris, ýokary elde ýasalan iş bilen size lomaý bahany satyp bileris.

内衣定制素材logo

Köpçülikleýin bazar içki geýimini geýenlerinde aýal-gyzlaryň hemmesine göwrelilik meselesi degişlidir.Bu olaryň ýalňyşlygy däl.Tekstden daşarda öndüriji gowy hilli bras ýasasa-da, henizem bir mesele galdy - bedeniňiz üýtgeşik.Aýal-gyzlar üçin rahat braslar gaty möhümdir, sebäbi köplenç günüň dowamynda sizi gujaklaýar.“XinziRain” bra dizaýnlary bolsa size iň oňat brazalary hödürlemegi maksat edinýär.


HYZMATDAŞ HYZMAT

Hususy hyzmatlar we çözgütler.

 • 内衣定制展示1000
 • OEM we ODM HYZMATY

  “XinziRain” aýal-gyzlaryň içki geýimlerine ünsi jemleýär: bra we gysga toplumlar, seksi içki eşikler, mayo we suwa düşülýän eşikler, sport bra we ýoga bra.

  Lomaý aýallar lingere, içki eşikleri özleşdirmek hyzmatyny hem hödürleýärler,

  Swimsuits: dizaýnerler bikini toplumy, seksi bikini, aýallar bikini, serfing bikini, aýallar suwa düşülýän eşikler

  OEM / ODM hyzmaty, mugt nusga, çalt eltip bermek, müşderilere bir gezeklik “Moda geýimi” bilen üpjün etmek üçin.Dizaýn etmek we ýasamak üçin, bize gözleg / e-poçta ibermek, msgiňizi goýmak, whatsapp belgisini goşmak ýa-da bize jaň etmek üçin arkaýyn boluň, hoş geldiňiz! • Öňki:
 • Indiki: